Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-27-498

Forskrift om unntak fra forbudet mot kjøring etter 25. april – snøscooterløype 4, 5, 7 og 9, Grane kommune, Nordland


FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-12-14-1696

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Grane kommune, Nordland


FOR-2016-05-18-878

Forskrift om renovasjon, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland


2011

FOR-2011-07-29-830

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord og Vefsn kommuner, Nordland


FOR-2011-02-25-229

Forskrift om fredning av Raudvassåsen naturreservat, Grane og Hattfjelldal kommuner, Nordland


FOR-2011-02-25-228

Forskrift om fredning av Mellingsdalen naturreservat, Grane og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag


2009

FOR-2009-05-29-553

Forskrift om Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve, Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner, Nordland


2008

FOR-2008-12-19-1466

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 13. Holmvassdalen naturreservat, Grane kommune, Nordland


2006

FOR-2006-07-25-1125

Forskrift om midlertidig vern av Salomonbergan naturreservat, Hattfjelldal og Grane kommuner, Nordland


2003

FOR-2003-08-29-1101

Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag


FOR-2003-05-14-606

Forskrift om åpning av jakt på hjortevilt og bever, Grane kommune, Nordland


1997

FOR-1997-12-19-1362

Forskrift om fredning av Fisklausvatnet naturreservat, Grane kommune, Nordland


1983

FOR-1983-12-16-2008

Forskrift om fredning for Bjortjønnlimyrene naturreservat, Grane kommune, Nordland


FOR-1983-12-16-2007

Forskrift om fredning for Simskarmyra naturreservat, Grane kommune, Nordland


FOR-1983-12-16-2006

Forskrift om fredning for Stormyra naturreservat, Grane kommune, Nordland


1971

FOR-1971-11-26-7

Forskrift om grenseregulering, Vefsn og Grane kommuner, Nordland


1968

FOR-1968-10-03-4374

Forskrift om politivedtekt for Grane kommune, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-110 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Grane kommune