Lokale forskrifter 34 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2016

FOR-2016-12-16-1633

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2016-12-16-1632

Forskrift om vern av Raet nasjonalpark, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder


FOR-2016-06-20-882

Forskrift om åpningstider, salg og skjenking etter alkohol- og serveringsloven, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2016-06-10-629

Forskrift om vern av Hommedal prestegårdskog naturreservat i Grimstad kommune, Aust-Agder


2015

FOR-2015-10-19-1270

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Grimstad kommune, Aust-Agder


2014

FOR-2014-10-06-1346

Forskrift om nedgravde oljetanker, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2014-06-18-906

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Grimstad kommune, Aust-Agder


2013

FOR-2013-12-11-1540

Forskrift om atferdsregler for lysløypa på Dømmesmoen og Rosholtveien, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2013-03-18-372

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Grimstad kommune, Aust-Agder


2010

FOR-2010-12-17-1626

Forskrift om vern av Skiftenes naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2010-06-30-1021

Forskrift om politivedtekt, Grimstad kommune, Aust-Agder


2009

FOR-2009-09-16-1184

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 8, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2009-06-15-648

Forskrift om kontrollområde for forebygging, begrensning og utrydding av østerssykdommen Bonamiose, Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner, Aust-Agder


2005

FOR-2005-06-10-565

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 2, fredning av Rossefjellet naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder


2002

FOR-2002-11-21-1310

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil 14.000 liter brannfarlig gass på byggeplasser, Grimstad kommune, Aust-Agder


2001

FOR-2001-07-05-1035

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bykle, Grimstad og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder


1991

FOR-1991-06-21-422

Forskrift om adgang til jakt etter kanadagås, Lillesand, Grimstad og Øyestad kommuner, Aust-Agder


1988

FOR-1988-08-25-726

Forskrift om konsesjonsbestemmelser for visning og omsetning av film og videogram, Øyestad kommune, Aust-Agder


1985

FOR-1985-04-19-894

Godkjenning av våpen og flagg, Øyestad kommune, Aust-Agder