Lokale forskrifter 30 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-02-09-140

Forskrift om løype for rekreasjonskjøring med snøscooter, Grong kommune, Nord-Trøndelag


2015

FOR-2015-12-11-1494

Forskrift om vern av Migaren naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag


2013

FOR-2013-10-15-1230

Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Grong kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2013-01-25-77

Forskrift om vern av Guslia naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-16-1292

Forskrift om vern av Bangsjøan naturreservat, Overhalla, Snåsa, Grong og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-03-05-345

Forskrift om vern av Stormyra naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag


2007

FOR-2007-11-02-1216

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Øvermoen naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2007-11-02-1215

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 2. Solumsmoen naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2007-11-02-1214

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 1. Fiskumfoss naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2007-06-21-861

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med eier av næringsavfall i Grong kommune, Nord-Trøndelag


2004

FOR-2004-12-17-1691

Forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag


2001

FOR-2001-08-31-958

Forskrift om fredning av Solem naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2001-08-31-957

Forskrift om fredning av Sanddøldalen naturreservat, Grong og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2001-08-31-956

Forskrift om fredning av Gartlandselva naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag


1998

FOR-1998-05-04-425

Forskrift om politivedtekt, Grong kommune, Nord-Trøndelag


1997

FOR-1997-03-20-291

Forskrift for bruk av motorfartøyer på lakseførende elvestrekninger, Grong kommune, Nord-Trøndelag


1991

FOR-1991-08-21-588

Forskrift om jaktåpning og minsteareal for hjort, Grong kommune, Nord-Trøndelag


1989

FOR-1989-01-26-1362

Forskrift for bruk av luftfartøy og motorfartøy, Grong kommune, Nord-Trøndelag


1988

FOR-1988-08-26-683

Forskrift om fredning av Storfloa naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag