Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-28-237

Forskrift om deler av Svullrya sentrum som typisk turiststed, Grue kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-11-25-1378

Forskrift om vern av Skasberget naturreservat, Grue kommune, Hedmark


2014

FOR-2014-02-14-141

Forskrift om vern av Mikkelsberget naturreservat, Grue kommune, Hedmark


2009

FOR-2009-06-22-1044

Forskrift om åpning av jakt på hjort, Grue kommune, Hedmark


2008

FOR-2008-12-19-1452

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 7. Vestre Lukashaugen og Bornoberget naturreservat, Grue kommune, Hedmark


FOR-2008-09-26-1064

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 9. Vålberget naturreservat, Grue kommune, Hedmark


2003

FOR-2003-07-01-853

Forskrift om politivedtekt, Grue kommune, Hedmark


FOR-2003-04-10-524

Forskrift om minsteareal for elg, Grue kommune, Hedmark


2001

FOR-2001-11-30-1363

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset og Folldal kommuner, Hedmark


1999

FOR-1999-12-23-1552

Forskrift for fiske, Grue kommune, Hedmark


1998

FOR-1998-12-14-1275

Forskrift om renovasjon, Våler, Åsnes og Grue kommuner, Hedmark


1993

FOR-1993-07-09-657

Forskrift om fredning av Maliskjæra naturreservat, Grue kommune, Hedmark


1992

FOR-1992-10-30-824

Godkjenning av våpen og flagg, Grue kommune, Hedmark


FOR-1992-04-27-372

Forskrift om salgsbevillinger for øl, Grue kommune, Hedmark


1989

FOR-1989-12-22-1401

Forskrift om fredning for Rotnedalen naturreservat, Grue kommune, Hedmark


1982

FOR-1982-07-05-1530

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Grue kommune, Hedmark


1981

FOR-1981-12-18-4709

Forskrift om fredning for Gardsjøen naturreservat, Grue kommune, Hedmark


1979

FOR-1979-05-11-1

Forskrift om fredning, Rønnåsmyra naturreservat, Grue kommune, Hedmark


1973

FOR-1973-08-31-3

Forskrift om grenseregulering, Grue og Kongsvinger kommuner, Hedmark