Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-19-300

Vedtekter for gravplassane i Gulen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-09-15-1084

Forskrift om politivedtekt, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


2011

FOR-2011-11-03-1077

Forskrift til § 21 i matrikkellova (adresseforskrift), Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy kommunar, Hordaland og Sogn og Fjordane


FOR-2011-05-12-501

Forskrift om minsteareal for hjort, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-05-10-573

Forskrift om spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2004

FOR-2004-12-01-1633

Forskrift om felles retningsliner for praktisering av § 3 - § 8 i forskrift til § 5 i plan- og bygningslova (ny kartforskrift) i region Nordhordland og Gulen, Austrheim, Gulen, Lindås, Meland, Modalen..


FOR-2004-06-18-950

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 19, freding av Grima naturreservat, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


2000

FOR-2000-10-05-1706

Forskrift for innsamling av forbruksavfall, Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund kommuner, Hordaland og Sogn og Fjordane


1993

FOR-1993-05-28-511

Forskrift om vern av Lihellene naturreservat, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-510

Forskrift om vern av Guleskjeret naturreservat, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-509

Forskrift om vern av Sogneoksen naturreservat, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-508

Forskrift om vern av Kvernøyna naturreservat, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-507

Forskrift om vern av Ramsbarden naturreservat, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-12-20-944

Forskrift om freding av Vassøyane naturreservat, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


1990

FOR-1990-02-09-53

Godkjenning av våpen og flagg, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


1979

FOR-1979-11-12-3232

Forskrift om fartsavgrensing for sjøverts trafikk Eivindvik, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


1963

FOR-1963-01-18-3

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Gulen, Brekke, Solund kommuner, Sogn og Fjorande


1961

FOR-1961-12-22-3

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Gulen, Solund og Brekke kommuner, Sogn og Fjordane