Lokale forskrifter 23 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-06-17-689

Forskrift om vern av Jærkysten marine verneområde i Klepp og Hå kommunar, Rogaland


FOR-2016-05-19-1179

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland


2015

FOR-2015-12-17-1655

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Hå kommune, Rogaland


2011

FOR-2011-09-01-910

Forskrift om bandtvang for hund, Hå kommune, Rogaland


FOR-2011-04-05-357

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomner, Hå kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-10-28-1489

Forskrift om vass- og avløpsavgifter, Hå kommune, Rogaland


2009

FOR-2009-12-17-1787

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Gjesdal, Time, Sola, Klepp, Sandnes, Stavanger, Hå og Randaberg kommuner, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2003

FOR-2003-12-12-1675

Forskrift om vern av Jærstrendene landskapsvernområde med biotopfredingar og naturminne i Randaberg, Sola, Klepp og Hå kommunar, Rogaland


2001

FOR-2001-05-04-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogalan..


2000

FOR-2000-09-07-924

Forskrift for risikoavfall, Hå kommune, Rogaland


FOR-2000-09-07-923

Forskrift for innsamling av matavfall fra storhusholdninger, Hå kommune, Rogaland


FOR-2000-09-07-922

Forskrift om renovasjon, Hå kommune, Rogaland


1999

FOR-1999-09-02-1030

Forskrift om politivedtekt, Hå kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-12-20-1273

Forskrift om fredning av Søylandsvatnet som naturreservat, Hå kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1272

Forskrift om fredning av Bjårvatnet som naturreservat, Hå kommune, Rogaland


1993

FOR-1993-09-17-971

Forskrift om vern av Synesvarden landskapsvernområde med plantelivsfredning, Hå og Time kommune, Rogaland


1991

FOR-1991-07-04-478

Godkjenning av våpne og flagg, Hå kommune, Rogaland


1986

FOR-1986-12-12-2296

Forskrift om fredning for Vigre naturreservat, Hå kommune, Rogaland