Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2015

FOR-2015-06-22-740

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner, Nordland


2003

FOR-2003-08-29-1100

Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark, vedlegg 2, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland


FOR-2003-08-29-1099

Forskrift om vern av Møysalen landskapsvernområde, vedlegg 1, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1458

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 61, Morfjorden naturreservat, Hadsel kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1457

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 60, Ulvøyværet naturreservat, Hadsel kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1456

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 59, Seløya naturreservat, Hadsel kommune, Nordland


2001

FOR-2001-05-09-597

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Brønnøy, Herøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland


1998

FOR-1998-05-08-435

Forskrift om politivedtekt, Hadsel kommune, Nordland


1997

FOR-1997-12-19-1363

Forskrift om fredning av Lågen naturreservat og Grunnfør fuglefredningsområde, Hadsel kommune, Nordland


1976

FOR-1976-03-11-7

Forskrift om herredsvåpen og flagg, Hadsel kommune, Nordland


1972

FOR-1972-02-25-2

Forskrift om beite for værlam, Sortland, Bø, Andøy, Rana, Vestvågøy, Hemnes og Hadsel kommuner, Nordland


1946

FOR-1946-07-05-3

Forskrift om sams sauesanking, Øksnes og Hadsel kommuner, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-117 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Hadsel kommune