Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2015

FOR-2015-05-07-477

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hægebostad kommune, Vest-Agder


2009

FOR-2009-06-18-1040

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Hægebostad kommune, Vest-Agder


2000

FOR-2000-04-28-409

Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle, Valle og Bygland kommunar, Aust-Agder, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommunar, Vest-Agder og Forsand kommune, ..


1993

FOR-1993-07-09-724

Forskrift om fredning av Vassland naturreservat, Hægebostad og Audnedal kommuner, Vest-Agder


1986

FOR-1986-04-04-889

Godkjenning av våpen og flagg i Hægebostad kommune, Vest-Agder


1981

FOR-1981-09-04-4761

Forskrift om vern for Fiskelandsvatn naturreservat, Hægebostad kommune, Vest-Agder


FOR-1981-09-04-4760

Forskrift om vern for Lykkjevatn naturreservat, Hægebostad kommune, Vest-Agder


1978

FOR-1978-12-22-43

Forskrift om vern for Brurehelleren naturreservat, Hægebostad kommune, Vest-Agder


1962

FOR-1962-12-14-2

Forskrift om kommunenavn, Hægebostad kommune, Vest-Agder


FOR-1962-06-29-5

Forskrift om sammenslåing av Eiken og Hægebostad kommuner, Vest-Agder


FOR-1962-05-18-5

Forskrift om sammenslåing av Eiken, Hægebostad, Kvås, Lyngdal, Austad og Spangereid kommuner, Vest-Agder


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-151 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Hægebostad kommune