Lokale forskrifter 35 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2015

FOR-2015-12-11-1518

Forskrift om vern av Vestfjella naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Østfold


2014

FOR-2014-08-16-1965

Forskrift om fredning av Fredriksten festning, Halden kommune gnr. 160 bnr. 241, Halden kommune, Østfold


FOR-2014-02-14-154

Forskrift om vern av Prestebakkefjella naturreservat, Halden kommune, Østfold


FOR-2014-02-14-151

Forskrift om vern av Fuglen og Ømyr naturreservat, Halden kommune, Østfold


2013

FOR-2013-11-07-1319

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av oljeutskillere og graving i forurenset grunn, Halden kommune, Østfold


FOR-2013-02-28-438

Forskrift for fettholdig avløpsvann, Halden kommune, Østfold


FOR-2013-02-14-221

Eiendomsskattevedtekter, Halden kommune, Østfold


FOR-2013-01-25-90

Forskrift om vern av Haugbergfjellet naturreservat, Halden kommune, Østfold


FOR-2013-01-25-85

Forskrift om vern av Lurkevann naturreservat, Halden kommune, Østfold


FOR-2013-01-25-82

Forskrift om vern av Lundsneset naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Østfold


2012

FOR-2012-11-15-1097

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold


2010

FOR-2010-04-16-530

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Remmendalen naturreservat, Halden kommune, Østfold


FOR-2010-03-05-338

Forskrift om vern av Berby landskapsvernområde, Halden kommune, Østfold


FOR-2010-03-05-337

Forskrift om vern av Indre Iddefjord - Enningdalselva naturreservat, Halden kommune, Østfold


2009

FOR-2009-06-19-790

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 82. Vern av Kuskjæra biotopvernområde, Halden kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-789

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 81. Vern av Store Danmarkskjær biotopvernområde, Halden kommune, Østfold


2008

FOR-2008-11-13-1229

Vedtekter for skattetakster over fast eiendom, Halden kommune, Østfold


2007

FOR-2007-03-01-1837

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Halden kommune, Østfold


2005

FOR-2005-12-16-1544

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 8, Brattås naturreservat, Halden kommune, Østfold