Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2015

FOR-2015-01-12-26

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-05-13-1791

Forskrift om kommunal anløpsavgift etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Tr..


FOR-2013-05-13-1790

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal ..


FOR-2013-05-13-1789

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


2009

FOR-2009-05-07-503

Forskrift om minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr, Halsa kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-847

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 27, freding av Kallset naturreservat, Halsa og Surnadal kommunar, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-11-08-1253

Forskrift om verneplan for Havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 23, freding av Reitvågen naturreservat, Halsa kommune, Møre og Romsdal


1998

FOR-1998-05-08-434

Forskrift om politivedtekt, Halsa kommune, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-13-1214

Forskrift om fredning av Stokkjølen naturreservat, Halsa kommune, Møre og Romsdal


FOR-1996-12-13-1213

Forskrift om fredning av Rødmyra naturreservat, Halsa kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-08-19-671

Godkjenning av våpen og flagg, Halsa kommune, Møre og Romsdal


1964

FOR-1964-04-30-3

Forskrift om sammenslåing av Halsa og Valsøyfjord kommuner, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-119 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Halsa kommune