Lokale forskrifter 38 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-01-22-47

Forskrift om vern av Åkersvika naturreservat, Hamar og Stange kommuner, Hedmark


2014

FOR-2014-12-12-1631

Forskrift om vern av Brumundsjøen–Harasjømyra naturreservat, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark


2013

FOR-2013-12-18-1774

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid, Hamar kommune, Hedmark


FOR-2013-05-15-1246

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn ved bygge- og gravearbeider i forurenset grunn, Hamar kommune, Hedmark


FOR-2013-01-25-93

Forskrift om vern av Lavåa naturreservat, Hamar og Åmot kommuner, Hedmark


2012

FOR-2012-12-19-1430

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Hamar kommune, Hedmark


FOR-2012-11-27-1099

Forskrift om fredning av jernbaneverkstedet, Espern, i Jernbaneverkets og Rom Eiendom as eie, Hamar kommune, Hedmark


FOR-2012-03-07-290

Forskrift om tvungen tømming av avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark


FOR-2012-03-07-289

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark


FOR-2012-03-07-254

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark


2011

FOR-2011-12-21-1320

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet, Hamar kommune, Hedmark


2010

FOR-2010-10-20-1387

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hamar kommune, Hedmark


2009

FOR-2009-11-25-1888

Forskrift for tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, Hamar kommune, Hedmark


FOR-2009-06-17-935

Forskrift om politivedtekt, Hamar kommune, Hedmark


FOR-2009-04-01-1887

Forskrift for nedgravde oljetanker, Hamar kommune, Hedmark


2008

FOR-2008-12-18-1666

Forskrift for nedgravde oljetanker, Hamar, Løten og Stange kommune, Hedmark


FOR-2008-11-26-1381

Forskrift om fettholdig avløpsvann, Hamar kommune, Hedmark


FOR-2008-11-26-1380

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hamar kommune, Hedmark


2007

FOR-2007-05-30-562

Forskrift om fredning av restaurantsal Hamar stasjon, gnr. 1 bnr. 2345, Hamar kommune, Hedmark