Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

FOR-2015-12-17-1876

Forskrift om feie- og tilsynsavgift, Hamarøy kommune, Nordland


2013

FOR-2013-04-12-399

Forskrift om minsteareal for felling av elg, Hamarøy kommune, Nordland


2012

FOR-2012-12-13-1427

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hamarøy kommune, Nordland


2011

FOR-2011-02-25-243

Forskrift om fredning av Sagvassdalen naturreservat, Hamarøy kommune, Nordland


FOR-2011-01-21-80

Samisk navn på Hamarøy kommune, Nordland


2009

FOR-2009-12-10-1614

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hamarøy kommune, Nordland


2008

FOR-2008-12-11-1697

Forskrift om nedgravde oljetanker, Hamarøy kommune, Nordland


FOR-2008-04-29-1699

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hamarøy kommune, Nordland


2007

FOR-2007-03-22-597

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Hamarøy kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1435

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 38, Tiltvika naturreservat, Hamarøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1434

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 37, Steinosen/Sjømyrpollen naturreservat, Hamarøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1433

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 36, Steinslandsosen naturreservat, Hamarøy kommune, Nordland


2000

FOR-2000-12-21-1516

Forskrift om fredning av Trollpollen naturreservat, Hamarøy kommune, Nordland


FOR-2000-12-15-1486

Forskrift om fredning av Kvannskogen naturreservat, Hamarøy kommune, Nordland


1999

FOR-1999-10-18-1107

Forskrift om politivedtekt, Hamarøy kommune, Nordland


1997

FOR-1997-12-19-1365

Forskrift om fredning av Steinslandsvatnet naturreservat, Hamarøy kommune, Nordland


FOR-1997-12-19-1364

Forskrift om fredning av Lilandsvatnet naturreservat, Hamarøy kommune, Nordland


1993

FOR-1993-04-05-270

Forskrift om konsesjonsloven § 5, tredje ledd, Hamarøy kommune, Nordland


1982

FOR-1982-02-19-423

Godkjenning av våpen og flagg for Hamarøy kommune, Nordland


1963

FOR-1963-05-03-4

Forskrift om sammenslåing av Nordfold, Leiranger, Steigen, Sørfold, Kjerringøy, Hamarøy og Tysfjord kommuner, Nordland