Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-25-67

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark


FOR-2017-01-13-164

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Finnmark politidistrikt, Finnmark


2011

FOR-2011-11-28-1569

Forskrift om anløpsavgift i Hammerfest Havn KF sitt sjøområde, Hammerfest kommune, Finnmark


2010

FOR-2010-05-06-1095

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hammerfest kommune, Finnmark


2009

FOR-2009-01-15-122

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Hammerfest kommune, Finnmark


2008

FOR-2008-07-17-860

Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd i gjerder, Hammerfest kommune, Finnmark


2006

FOR-2006-12-08-1364

Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark, Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark


2005

FOR-2005-10-11-1210

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R403 over Melkøya, Hammerfest kommune, Finnmark


2003

FOR-2003-01-30-96

Forskrift om politivedtekt, Hammerfest kommune, Finnmark


2002

FOR-2002-09-06-982

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest havn, Finnmark


1994

FOR-1994-11-15-1307

Forskrift om snøscooterløyper, Hammerfest kommune, Finnmark


1991

FOR-1991-04-26-303

Kgl.res. om gjennomføring av sammenslutningen mellom kommunene Hammerfest og Sørøysund herredskommune i Finnmark til en bykommune


1984

FOR-1984-09-03-1612 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Hammerfest kommune, Finnmark


1983

FOR-1983-01-28-104

Forskrift om fredning for Eidvågen naturreservat, Hammerfest kommune, Finnmark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-122 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Hammerfest kommune