Lokale forskrifter 34 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-12-09-1893

Forskrift om saksbehandlingsgebyr for 2017, Ålesundregionens havneråd, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2016-12-09-1892

Forskrift om anløpsavgift 2017, Ålesundregionens havnedistrikt, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


2015

FOR-2015-12-11-1558

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Ålesundregionens Havn, Giske, Haram, Sula og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-20-828

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Haram kommune, Møre og Romsdal


FOR-2013-06-20-832

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Haram kommune, Møre og Romsdal


FOR-2013-06-20-780

Forskrift om bandtvang for hund, Haram kommune, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-06-14-867

Forskrift om jakt etter hjort, Haram kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-12-16-1907

Forskrift om gebyrregulativ for forvaltningsoppgåver etter matrikkelloven, Haram kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-12-16-1906

Forskrift om regulativ for saksbehandlingsgebyr etter plan- og bygningsloven, Haram kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-868

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Rødholmen naturreservat, Haram kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-867

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Svetlingane naturreservat, Haram kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-866

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Husfjellet naturreservat, Haram kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-865

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Kjepina naturreservat, Haram kommune, Møre og Romsdal fylke


FOR-2010-05-28-864

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Haramsøya vestside naturreservat, Haram kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-863

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Måsehamrane naturreservat, Haram kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-862

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Gjøsundholmen naturreservat, Haram kommune, Møre og Romsdal


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2003

FOR-2003-12-19-1832

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Haram kommune, Møre og Romsdal


FOR-2003-06-27-833

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 13, freding av Myskjaurene naturreservat, Haram kommune, Møre og Romsdal