Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-04-28-1422

Forskrift for slamhandtering, Hareid og Ulstein kommunar, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-03-25-511

Forskrift om gebyr for arbeid etter matrikkellova, Hareid kommune, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-12-17-1835

Forskrift og regulativ for Hareid Hamnedistrikt, Hareid kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-12-14-1732

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Hareid kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-822

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 2, freding av Alstranda naturreservat, Ulstein og Hareid kommunar, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-07-03-1900

Forskrift om vatn- og avløpsgebyr, Hareid kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


2000

FOR-2000-02-02-139

Forskrift om politivedtekt, Hareid kommune, Møre og Romsdal


1993

FOR-1993-09-08-966

Forskrift om forbod mot formidlingssal av øl, Hareid kommune, Møre og Romsdal


FOR-1993-05-26-858

Forskrift om torghandel, Hareid kommune, Møre og Romsdal


1986

FOR-1986-07-21-1678

Forskrift om stengetid for serveringsstader, Hareid kommune, Møre og Romsdal


1985

FOR-1985-01-11-40

Godkjenning av våpen og flagg, Hareid kommune, Møre og Romsdal


1984

FOR-1984-01-26-254 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Hareid kommune, Møre og Romsdal


1983

FOR-1983-12-16-2011

Forskrift om vern for Grimstadvatnet naturreservat og område med fuglelivsfredning for deler av øya Hareidlandet, Hareid kommune, Møre og Romsdal


1958

FOR-1958-06-13-2

Forskrift om grenseregulering, Hareid og Borgund kommuner, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-124 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Hareid kommune