Lokale forskrifter 31 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-28-513

Fastsetting av samisk navn på Harstad kommune, Troms


FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2016

FOR-2016-12-08-1891

Forskrift om bruk og orden i havner og farvann for Harstad og Ibestad kommuner, Troms


FOR-2016-09-16-1104

Forskrift om adgang til jakt etter elg og fastsetting av minsteareal for tildeling av elg, Harstad kommune, Troms


2014

FOR-2014-09-09-1155

Forskrift om utvidelse av jakttid for elg for jaktsesongene 2014–2016, Harstad kommune, Troms


2013

FOR-2013-03-22-312

Regulering av distriktsinndelingen i Nord-Trøndelag politidistrikt og Midtre Hålogaland politidistrikt, Inderøy og Leksvik kommuner, Nord-Trøndelag og Harstad kommune, Troms


2011

FOR-2011-06-24-629

Sammenslåing av Harstad og Bjarkøy kommuner, Troms


2009

FOR-2009-12-17-1676

Forskrift om unntak fra tidsfrist i saker som krever oppmålingsforretning, Bjarkøy kommune, Troms


FOR-2009-10-29-1352

Forskrift om tilknytningsplikt for fjernvarmeanlegg, Harstad kommune, Troms


2007

FOR-2007-08-30-1080

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Bjarkøy kommune, Troms


FOR-2007-07-26-965

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen, Harstad kommune, Troms


2006

FOR-2006-03-16-332

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Harstad kommune, Troms


FOR-2006-02-23-1701

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, Harstad kommune, Troms


2004

FOR-2004-06-24-1076

Forskrift for tømming av slamavskiller, privét, tette tanker mv. og slamgebyr, Harstad kommune, Troms


FOR-2004-06-24-1075

Forskrift for hjemmekompostering av organisk avfall, Harstad kommune, Troms


FOR-2004-06-04-880

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 39, Kvannesvatn naturreservat, Harstad kommune, Troms


FOR-2004-06-04-873

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 32, Sundsvollsundet naturreservat, Bjarkøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-872

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 31, Froholman naturreservat, Bjarkøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-871

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 30, Flatøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Bjarkøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-870

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 29, Steinavær landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Bjarkøy kommune, Troms