Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-22-279

Forskrift om åpning av jakt på hjortevilt, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-12-15-1699

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2016-05-18-878

Forskrift om renovasjon, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland


2011

FOR-2011-07-29-830

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord og Vefsn kommuner, Nordland


FOR-2011-02-25-235

Forskrift om fredning av Nordre Varnvassdalen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2011-02-25-231

Forskrift om fredning av Røssvassholmen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2011-02-25-230

Forskrift om fredning av Raudvatnet naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2011-02-25-229

Forskrift om fredning av Raudvassåsen naturreservat, Grane og Hattfjelldal kommuner, Nordland


2010

FOR-2010-06-30-1116

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hattfjelldal kommune, Nordland


2006

FOR-2006-07-25-1125

Forskrift om midlertidig vern av Salomonbergan naturreservat, Hattfjelldal og Grane kommuner, Nordland


2003

FOR-2003-08-29-1102

Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 2, vern av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-2003-08-29-1101

Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag


1998

FOR-1998-12-18-1282

Forskrift om løyper for kjøring med snøscooter til fiskevann, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-1998-10-29-1502

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-1998-01-29-206

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Hattfjelldal kommune, Nordland


1992

FOR-1992-12-04-936

Forskrift om vern av Skardmodalen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-1992-12-04-935

Forskrift om vern av Storveltlia naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland


FOR-1992-12-04-934

Forskrift om vern av Varnvassdalen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland


1986

FOR-1986-11-14-2101

Godkjenning av våpen og flagg, Hattfjelldal kommune, Nordland