Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-12-07-1514

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Haugesund kommune, Rogaland


2014

FOR-2014-06-26-912

Forskrift om politivedtekt, Haugesund kommune, Rogaland


2009

FOR-2009-12-16-1617

Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo kommuner, Rogaland og Hordaland


FOR-2009-10-21-1307

Forskrift om krav til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett, Haugesund kommune, Rogaland


FOR-2009-05-13-547

Forskrift om hundehold, Haugesund kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2002

FOR-2002-10-23-1741

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Haugesund kommune, Rogaland


2001

FOR-2001-05-04-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogalan..


1996

FOR-1996-12-20-1271

Forskrift om fredning av Tornesvatnet som naturreservat, Haugesund kommune, Rogaland


1990

FOR-1990-06-13-1041

Delegering av myndighet etter alkoholloven til formannskapet, Haugesund kommune, Rogaland


1988

FOR-1988-06-23-533

Forskrift om lukningsvedtekter for serveringssteder, Haugesund kommune, Rogaland


1984

FOR-1984-01-10-30 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Haugesund kommune, Rogaland


1982

FOR-1982-05-07-813

Forskrift om fredning for Skåreholmen naturreservat, Haugesund kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-812

Forskrift om fredning for Indrevær naturreservat, Haugesund kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-811

Forskrift om fredning for Gitterøy naturreservat, Haugesund kommune, Rogaland


1962

FOR-1962-11-02-5

Forskrift om deling av prestegjeld, Haugesund prestegjeld, Vår Frelser menighet, Skåre menighet, Rossabø menighet, Rogaland


1958

FOR-1958-05-07-1

Forskrift om slaktetvang, Haugesund kommune, Rogaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-128 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Haugesund kommune