Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-04-19-419

Forskrift om åpningstider serveringssteder, og salgs- og skjenketider alkoholholdige drikker, Hemne kommune, Sør-Trøndelag


2013

FOR-2013-05-13-1791

Forskrift om kommunal anløpsavgift etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Tr..


FOR-2013-05-13-1790

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal ..


2012

FOR-2012-01-24-44

Forskrift om kontrollområde for å begrense og bekjempe krepsepest i deler av Fjelnavassdraget, Hemne kommune, Sør- Trøndelag


2011

FOR-2011-02-17-218

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og ..


2008

FOR-2008-12-11-1670

Forskrift for husholdningsavfall, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal


2007

FOR-2007-01-23-128

Vedtak om kommunegrenseregulering, Rindal og Hemne kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


2005

FOR-2005-09-09-1029

Forskrift om Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag, vedlegg 1, fredning av Soløya naturreservat, Hemne kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2005-06-23-704

Forskrift om forsøk med samorganisering av barneverntjenesten og sosialtjenesten, Snillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag


2003

FOR-2003-08-26-1143

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Hemne kommune, Sør-Trøndelag


1998

FOR-1998-11-04-1012

Forskrift om politivedtekt, Hemne kommune, Sør-Trøndelag


1992

FOR-1992-12-04-957

Forskrift om vern av Røstøya naturreservat, Hemne kommune, Sør-Trøndelag


1991

FOR-1991-06-14-413

Godkjenning av våpen og flagg, Hemne kommune, Sør-Trøndelag


1990

FOR-1990-12-21-1090

Forskrift om Vinnstormyra naturreservat, Hemne kommune, Sør-Trøndelag


1963

FOR-1963-04-05-7

Forskrift om sammenslåing av Vinje, Hemne og Heim kommuner, Sør-Trøndelag


1962

FOR-1962-09-28-4

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Heim Vinje, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Stadsbygd og Lensvik kommuner, Sør-Trøndelag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-130 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Hemne kommune