Lokale forskrifter 36 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-12-15-1911

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2016-09-22-1268

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2016-06-23-883

Forskrift om hundehold, Hemnes kommune, Nordland


2015

FOR-2015-11-03-1271

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2015-09-03-1198

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2015-03-04-196

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Rana, Hemnes, Saltdal, Beiarn, Meløy og Rødøy kommuner, Nordland


2014

FOR-2014-06-17-1210

Forskrift om gebyr iht. plan- og bygningsloven, forurensningsloven og matrikkelloven, Hemnes kommune, Nordland


2012

FOR-2012-06-13-812

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Hemnes kommune, Nordland


2011

FOR-2011-02-25-234

Forskrift om fredning av Tuvhaugen naturreservat, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2011-02-25-233

Forskrift om fredning av Storelva-Stillelva naturreservat, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2011-02-25-232

Forskrift om fredning av Simaklubben naturreservat, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2011-02-25-225

Forskrift om fredning av Bjerkadalen naturreservat, Hemnes kommune, Nordland


2010

FOR-2010-03-25-512

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling iht. matrikkelforskriften, Hemnes kommune, Nordland


2006

FOR-2006-12-22-1623

Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 2, Øverengmoen naturreservat, Hemnes kommune, Nordland


2005

FOR-2005-06-10-579

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 16, fredning av Elsfjorden naturreservat, Vefsn og Hemnes kommuner, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1410

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 13, Sundsbukta naturreservat, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1409

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 12, Vallabotn, Breivika og Røssåauren naturreservat, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1408

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 11, Holmholmen naturreservat, Hemnes kommune, Nordland


2001

FOR-2001-08-31-951

Forskrift om fredning av Sjøforsen naturreservat, Hemnes kommune, Nordland