Lokale forskrifter 28 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-09-29-1153

Forskrift om hundehald, Hemsedal kommune, Buskerud


2012

FOR-2012-12-06-1425

Forskrift for avfallsbehandling, Hemsedal kommune, Buskerud


FOR-2012-01-19-101

Adresseforskrift, Hemsedal kommune, Buskerud


2010

FOR-2010-02-02-89

Forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7, Hemsedal kommune, Buskerud


2009

FOR-2009-12-10-1782

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Hemsedal kommune, Buskerud


FOR-2009-06-02-930

Forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad, Hemsedal kommune, Buskerud


2007

FOR-2007-12-13-1717

Forskrift om vatn- og avløpsgebyr, Hemsedal kommune, Buskerud


2006

FOR-2006-03-02-329

Forskrift om innkrevjing av gebyr for tilsyn med eigar av næringsavfall, Hemsedal kommune, Buskerud


2004

FOR-2004-07-01-1862

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemsedal kommune, Buskerud


2003

FOR-2003-11-20-1807

Forskrift om vedtekt om sanitæranlegg, Hemsedal kommune, Buskerud


2002

FOR-2002-10-17-1191

Forskrift om campingvedtekter, Hemsedal kommune, Buskerud


FOR-2002-10-11-1114

Forskrift om politivedtekt, Hemsedal kommune, Buskerud


2001

FOR-2001-05-04-487

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad og Rollag kommuner, Buskerud


1999

FOR-1999-11-30-1239

Forskrift om Hemsedal som typisk turiststed, Hemsedal kommune, Buskerud


FOR-1999-09-30-1101

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hemsedal kommune, Buskerud


1992

FOR-1992-10-02-735

Godkjenning av våpen og flagg, Hemsedal kommune, Buskerud


1989

FOR-1989-02-24-124

Forskrift om vern av Hydalen landskapsvernområde, Hemsedal kommune, Buskerud


1987

FOR-1987-01-08-35

Forskrift om reguleringsplan for området store Joleim, gnr. 65, bnr. 9. Jordloven gjøres gjeldende, Hemsedal kommune, Buskerud


FOR-1987-01-08-34

Forskrift om reguleringsplan for viljugreingruppa sameige i Mørkedalen. Jordloven gjøres gjeldende, Hemsedal kommune, Buskerud