Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-853

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Muleneset naturreservat, Herøy kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-852

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Svinøya naturreservat, Herøy kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-03-25-660

Forskrift om gebyrregulativ og utsett frist for oppmålingsforretning i vinterperiode for forvaltningsoppgåver, Herøy kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-03-25-659

Forskrift om frist for spreiing av gjødselsvarer av organisk opphav på eng, Herøy kommune, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-05-14-927

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Herøy kommune, Møre og Romsdal


2007

FOR-2007-08-03-967

Forskrift om bruk av og orden i hamner, Herøy kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-11-08-1234

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 4, freding av Tjørvågosen naturreservat, Herøy kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


1997

FOR-1997-03-12-286

Forskrift om politivedtekt, Herøy kommune, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-13-1217

Forskrift om fredning av Goksøyrmyrane naturreservat, Herøy kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-383

Forskrift om vern av Stokksund-Blikkvågane fuglefredingsområde, Herøy og Ulstein kommunar, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-382

Forskrift om vern av Myklebustvatnet naturreservat, Herøy kommune, Møre og Romsdal


1987

FOR-1987-03-27-214

Godkjenning av våpen og flagg, Herøy kommune, Møre og Romsdal


1984

FOR-1984-03-26-742 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Herøy kommune, Møre og Romsdal


1981

FOR-1981-04-30-4823

Forskrift om vern for 4 fuglefredningsområder og vern av fuglelivet på og omkring Runde i Herøy og Ulstein kommunar, Møre og Romsdal


1964

FOR-1964-06-12-4

Forskrift om sammenslåing av kommuner, Alstahaug, Herøy, Tjøtta, Vega og Sandnessjøen kommuner i Nordland


1963

FOR-1963-05-31-6

Forskrift om sammenslutning av Ulstein og Herøy kommuner, Møre og Romsdal


FOR-1963-05-15-5

Forskrift om sammenslåing av Sande, Rovde og Herøy kommuner, Møre og Romsdal


FOR-1963-04-26-4

Forskrift om grenseregulering, Herøy og Ulstein kommuner, Hordaland