Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-24-491

Forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for 2017 i nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland


FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-05-18-878

Forskrift om renovasjon, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland


2012

FOR-2012-06-04-1485

Forskrift om adgang til jakt etter rådyr, Herøy kommune, Nordland


2009

FOR-2009-03-10-1927

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Herøy kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1406

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 9, Vardøya naturreservat, Herøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1405

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 8, Kvikkleirøyran landskapsvernområde med plantelivsfredning, Herøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1404

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 7, Indreholmen/Lyngværet naturreservat, Herøy kommune, Nordland


2000

FOR-2000-02-23-161

Forskrift om politivedtekt, Herøy kommune, Nordland


1997

FOR-1997-12-19-1367

Forskrift om fredning av Salvatnet naturreservat, Herøy kommune, Nordland


1987

FOR-1987-07-03-707

Godkjenning av våpen og flagg, Herøy kommune, Nordland


1970

FOR-1970-05-11-3126

Forskrift om sakte fart i Åkviksundet, Herøy kommune, Nordland


1961

FOR-1961-06-30-10

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Nesnsa, Dønnes, Nordvik og Herøy kommuner, Nordland


FOR-1961-06-09-8

Forskrift om sammenslåing av Dønnes, Nordvik og Nesna kommuner, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-134 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Herøy kommune