Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-11-25-1371

Forskrift om vern av Grytelva naturreservat, Hitra kommune, Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-05-21-534

Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort og rådyr, Hitra kommune, Sør-Trøndelag


2013

FOR-2013-05-13-1791

Forskrift om kommunal anløpsavgift etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Tr..


FOR-2013-05-13-1790

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal ..


FOR-2013-05-13-1789

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-11-08-1443

Forskrift for kommunale avgifter med tilhørende gebyrregulativ for enhetene drift, brann, feiing og PLM for 2013, Hitra kommune, Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-02-17-218

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og ..


2010

FOR-2010-04-22-1922

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hitra kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-11-1670

Forskrift for husholdningsavfall, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-07-11-916

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 37, 38 og 41, Hitra kommune, Sør-Trøndelag


2003

FOR-2003-06-26-820

Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer, Hitra kommune, Sør-Trøndelag


2000

FOR-2000-05-25-909

Forskrift om vedtekter for camping, Hitra kommune, Sør-Trøndelag


1998

FOR-1998-12-14-1276

Forskrift om politivedtekt, Hitra kommune, Sør-Trøndelag


1992

FOR-1992-12-04-956

Forskrift om vern av Helgebostadøya naturreservat, Hitra kommune, Sør-Trøndelag


1987

FOR-1987-08-07-666

Godkjenning av våpen og flagg, Hitra kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1987-02-06-92

Forskrift om fredning for Sjømyråsen naturreservat, Hitra kommune, Sør-Trøndelag


1982

FOR-1982-12-17-1885

Forskrift om fredning for Havmyran naturreservat i Hitra kommune, Sør-Trøndelag


1962

FOR-1962-12-07-5

Forskrift om kommunenavn, Hitra kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1962-05-09-8

Forskrift om sammenslåing av Sandstad, Fillan, Hitra og Kvenvær kommuner, Sør-Trøndelag