Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2011

FOR-2011-04-11-384

Forskrift om godkjenning av Tuddal som typisk turiststad, Hjartdal kommune, Telemark


2010

FOR-2010-05-07-671

Forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7, Hjartdal kommune, Telemark


2009

FOR-2009-12-09-1566

Forskrift om berekning av sakshandsamingstid ved saker som krev oppmålingsforretning, Hjartdal kommune, Telemark


FOR-2009-12-09-1565

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Hjartdal kommune, Telemark


2001

FOR-2001-05-02-526

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hjartdal og Fyresdal kommuner, Telemark


2000

FOR-2000-12-15-1492

Forskrift om vern av Brattefjell-Vindeggen som landskapsvernområde med dyrelivsfreding, Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje kommunar, Telemark


1997

FOR-1997-06-16-4173

Forskrift for kjeldesortering, oppsamling, innsamling, transport og gebyr for forbruksavfall, Bø, Hjartdal og Notodden kommunar, Telemark


FOR-1997-01-31-65

Forskrift om politivedtekt, Hjartdal kommune, Telemark


1996

FOR-1996-12-30-1415

Forskrift om forbod mot motorferdsel i spesielt sårbare områder i Brattefjell/Vindeggenområdet, Seljord, Hjartdal, Tinn og Vinje kommunar, Telemark


1993

FOR-1993-07-09-705

Forskrift om fredning av Kleppefjell naturreservat, Hjartdal kommune, Telemark


1990

FOR-1990-12-07-1065

Forskrift om Flottin fuglefredingsområde, Hjartdal kommune, Telemark


1989

FOR-1989-02-17-116

Godkjenning av våpen og flagg, Hjartdal kommune, Telemark


1984

FOR-1984-05-22-1123 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Hjartdal kommune, Telemark


1978

FOR-1978-04-28-16

Forskrift om vern for Ambjørndalen naturreservat, Hjartdal kommune, Telemark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-137 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Hjartdal kommune