Lokale forskrifter 23 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-12-14-1695

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland


FOR-2016-12-14-1694

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland


2015

FOR-2015-03-11-284

Forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Hjelmeland kommune, Rogaland


2013

FOR-2013-12-18-1732

Forskrift om hundehald, Hjelmeland kommune, Rogaland


2011

FOR-2011-01-06-40

Forskrift om politivedtekt, Hjelmeland kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-06-16-914

Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, Hjelmeland kommune, Rogaland


2009

FOR-2009-12-16-1829

Forskrift om fastsetjing av vinterperiode i samband med gebyrregulativ, Hjelmeland kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2000

FOR-2000-10-13-1044

Forskrift om freding av Kåda som naturreservat, Hjelmeland kommune, Rogaland


1999

FOR-1999-12-17-1451

Forskrift om freding av Longavatnet som naturreservat, Hjelmeland og Forsand kommunar, Rogaland


FOR-1999-12-17-1450

Forskrift om freding av Nordstølhei som naturreservat, Hjelmeland kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-10-02-934

Forskrift om fiske i Riskedalsvatnet, Hjelmeland kommune, Rogaland


1994

FOR-1994-03-01-546

Forskrift om innskrenka utsalstid for øl, Hjelmeland kommune, Rogaland


1991

FOR-1991-04-19-246

Forskrift om vern av Lusaheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune, Rogaland


FOR-1991-04-19-245

Forskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune, Rogaland


1986

FOR-1986-12-12-2292

Forskrift om fredning for Øyastøl naturreservat, Hjelmeland kommune, Rogaland


1984

FOR-1984-12-21-2204

Forskrift om fredning for Målandsdalen naturreservat, Hjelmeland kommune, Rogaland


FOR-1984-12-21-2203

Forskrift om fredning for Fisterfjell naturreservat, Hjelmeland kommune, Rogaland


FOR-1984-12-21-2202

Forskrift om fredning for Moldfall naturreservat, Hjelmeland kommune, Rogaland