Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2015

FOR-2015-10-26-1314

Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Hobøl kommune, Østfold


FOR-2015-10-26-1313

Forskrift om tilsyn i bygninger, områder, virksomheter m.m, Hobøl kommune, Østfold


2013

FOR-2013-01-25-83

Forskrift om vern av Gaupesteinmarka naturreservat, Ski, Enebakk og Hobøl kommuner, Akershus og Østfold


2012

FOR-2012-09-13-882

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hobøl kommune, Østfold


FOR-2012-07-02-670

Forskrift om politivedtekt, Hobøl kommune, Østfold


2010

FOR-2010-12-20-1879

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hobøl kommune, Østfold


FOR-2010-02-15-261

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hobøl kommune, Østfold


2009

FOR-2009-01-20-272

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Hobøl kommune, Østfold


FOR-2009-01-20-271

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Hobøl kommune, Østfold


2006

FOR-2006-02-06-134

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Hobøl kommune, Østfold


2002

FOR-2002-06-17-1896

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Hobøl kommune, Østfold


1985

FOR-1985-08-30-1646

Godkjenning av våpen og flagg, Hobøl kommune, Østfold


1978

FOR-1978-12-22-20

Forskrift om fredning av Stenerudmyra naturreservat, Hobøl kommune, Spydeberg kommune, Østfold


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-139 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Hobøl kommune