Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-16-1624

Forskrift om vern av Skibergfjell naturreservat, Hof kommune, Vestfold


FOR-2016-11-25-1381

Forskrift om vern av Sæteråsen naturreservat, Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold


FOR-2016-10-25-1686

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Hof kommune, Vestfold


FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-03-18-273

Forskrift om sammenslåing av Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold fylke


FOR-2016-02-16-295

Forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever, Hof kommune, Vestfold


2015

FOR-2015-12-11-1522

Forskrift om vern av Granslia naturreservat, Hof kommune, Vestfold


2012

FOR-2012-12-11-1450

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hof kommune, Vestfold


2005

FOR-2005-06-10-567

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 4, fredning av Presteseter naturreservat, Sande og Hof kommuner, Vestfold


2000

FOR-2000-12-12-1684

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hof kommune, Vestfold


1998

FOR-1998-11-17-1026

Forskrift om politivedtekt, Hof kommune, Vestfold


1994

FOR-1994-04-06-834

Forskrift om salgstid for øl, Hof kommune, Vestfold


1992

FOR-1992-07-17-561

Godkjenning av våpen og flagg, Hof kommune, Vestfold


1980

FOR-1980-05-30-9

Forskrift om fredning for Breimyr naturreservat, Holmestrand og Hof kommuner, Vestfold


FOR-1980-05-30-1

Forskrift om fredning av Tjønna naturreservat, Hof kommune, Vestfold


1962

FOR-1962-05-18-4

Forskrift om sammenslåing av Hof og Åsnes kommuner, Hedmark


FOR-1962-02-16-1

Forskrift om sammenslåing av Hof og Åsnes kommuner, Hedmark


1946

FOR-1946-11-22-1

Forskrift om lovlig gjerde, Hof kommune, Vestfold


FOR-1946-09-13-6

Forskrift om grenseregulering, Hof og Grue kommuner, Hedmark