Lokale forskrifter 35 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-06-09-648

Forskrift om adgang til jakt etter bever, Hol kommune, Buskerud


2014

FOR-2014-04-30-597

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Hol kommune, Buskerud


2013

FOR-2013-10-31-1765

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Hol kommune, Buskerud


2012

FOR-2012-11-29-1472

Forskrift for avfallsbehandling, Hol kommune, Buskerud


2011

FOR-2011-12-15-1560

Forskrift om tilsyn/inspeksjon og feiing i fritidsbygg, Hol kommune, Buskerud


2010

FOR-2010-06-03-781

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Hol kommune, Buskerud


2009

FOR-2009-12-17-1834

Forskrift for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, Hol kommune, Buskerud


FOR-2009-08-26-1158

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Hol kommune, Buskerud


2008

FOR-2008-08-28-975

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud


FOR-2008-04-24-491

Forskrift om salgstid for alkoholholdig drikk etter alkohollovens § 3-7 og skjenketid etter alkohollovens § 4-4, Hol kommune, Buskerud


2007

FOR-2007-06-28-865

Forskrift om hundehold, Hol kommune, Buskerud


FOR-2007-05-31-598

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Hol kommune, Buskerud


2006

FOR-2006-12-22-1545

Forskrift om Verneplan for Hallingskarvet. Vedlegg 1. Vern av Hallingskarvet nasjonalpark, Hol kommune, Ulvik herad og Aurland kommune, Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-06-24-1211

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud


2002

FOR-2002-12-13-1537

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 25, fredning av Branden naturreservat, Hol kommune, Buskerud


FOR-2002-10-31-1194

Forskrift om politivedtekt, Hol kommune, Buskerud


2001

FOR-2001-12-13-1652

Forskrifter for kommunale avgifter/gebyrer, Hol kommune, Buskerud


1999

FOR-1999-11-30-1240

Forskrift om Hol som typisk turiststed, Hol kommune, Buskerud


1998

FOR-1998-05-28-629

Forskrift om gebyr for saksbehandling etter lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven), Hol kommune, Buskerud