Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-11-25-1381

Forskrift om vern av Sæteråsen naturreservat, Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold


FOR-2016-10-26-1687

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Holmestrand kommune, Vestfold


FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-03-18-273

Forskrift om sammenslåing av Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold fylke


FOR-2016-02-17-296

Forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever, Holmestrand kommune, Vestfold


2015

FOR-2015-12-11-1524

Forskrift om vern av Ryggsåsen naturreservat, Re og Holmestrand kommuner, Vestfold


2013

FOR-2013-03-15-305

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 3, Horten, Re, Holmestrand og Sande kommuner, Vestfold


2008

FOR-2008-09-24-1087

Forskrift for åpnings- og skjenketider for serveringsstedene, og salgstider for alkoholholdig drikk fra forretningene, Holmestrand kommune, Vestfold


2006

FOR-2006-06-30-822

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 3, fredning av Bogen naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold


FOR-2006-05-09-494

Forskrift om politivedtekt for Holmestrand kommune, Vestfold


2003

FOR-2003-12-23-1861

Forskrift om fredning av Holmestrand politistasjon, Kirkegaten 15, gnr. 127 bnr. 100, gab. nr. 193728677, Holmestrand kommune, Vestfold


1982

FOR-1982-07-23-1250

Godkjenning av flagg for Holmestrand kommune, Vestfold


1980

FOR-1980-06-13-18

Forskrift om fredning for Hillestadåsen naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold


FOR-1980-06-13-17

Forskrift om fredning for Bergan naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold


FOR-1980-05-30-9

Forskrift om fredning for Breimyr naturreservat, Holmestrand og Hof kommuner, Vestfold


FOR-1980-05-30-2

Forskrift om fredning for Høymyr naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold


1978

FOR-1978-12-15-44

Forskrift om fredning av Kattholmane naturreservat, Holmestrand kommune, Sande kommune, Vestfold


1963

FOR-1963-08-09-8

Forskrift om kommunenavn, Holmestrand kommune, Vestfold


FOR-1963-06-21-4

Forskrift om sammenslåing av Holmestrand og Botne kommuner, Vestfold