Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-10-13-1235

Forskrift om alkohol, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-09-03-1868

Forskrift om båndtvang, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2015-08-19-986

Forskrift om område for obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) i Forsvarets skyte- og øvingsfelt i Haltdalen, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-01-27-115

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-19-1461

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 8. Freding av Dragåsvollan naturreservat, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2008-12-19-1459

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 6. Freding av Elvåsen naturreservat, Holtålen og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2008-12-19-1458

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 5. Freding av Lokbekken naturreservat, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2008-12-19-1457

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 4. Freding av Ledalen naturreservat, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


2007

FOR-2007-06-14-713

Forskrift om jakttid på bever, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


2006

FOR-2006-06-29-1481

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Engerdal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Holtålen kommuner, Hedmark og Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-12-21-1572

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 9, vern av Forddalen landskapsvernområde, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2001-12-21-1569

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 6, vern av Øyungen landskapsvernområde, Holtålen og Røros kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2001-12-21-1568

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 5, vern av Ledalen landskapsvernområde med plantelivsfredning, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2001-12-21-1564

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 1, vern av Forollhogna nasjonalpark, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Os, Tolga og Tynset kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark


FOR-2001-05-30-642

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Frøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag


2000

FOR-2000-08-09-860

Forskrift om politivedtekt, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


1999

FOR-1999-09-02-1031

Forskrift om bruk av motorfartøy, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


1997

FOR-1997-02-13-174

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet og tette tanker og for avfallsgebyr, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


1990

FOR-1990-12-21-1104

Forskrift om Bredmyra naturreservat, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag