Lokale forskrifter 32 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-06-20-969

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre enn 50 pe, Horten kommune, Vestfold


2014

FOR-2014-10-27-1953

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Horten kommune, Vestfold


2013

FOR-2013-03-15-305

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 3, Horten, Re, Holmestrand og Sande kommuner, Vestfold


2012

FOR-2012-12-27-1404

Forskrift om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik, Rogaland, Vestfold, Hordaland og Telemark


2010

FOR-2010-03-22-422

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Horten kommune, Vestfold


2009

FOR-2009-10-26-1374

Forskrift om hundehold, Horten kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-726

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 18. Fredning av Vealøs naturreservat, Horten kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-725

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 17. Vern av Østøyskjæret biotopvernområde, Horten kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-724

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 16. Vern av Bueskjær biotopvernområde, Horten kommune, Vestfold


2006

FOR-2006-06-30-830

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 11, fredning av Adalstjern naturreservat, Horten kommune, Vestfold


FOR-2006-06-30-829

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 10, fredning av Reverompa plantefredningsområde, Horten kommune, Vestfold


FOR-2006-06-30-828

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 9, fredning av Karljohansvern plante- og dyrefredningsområde, Horten kommune, Vestfold


FOR-2006-06-30-827

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 8, fredning av Mellomøya plantefredningsområde, Horten kommune, Vestfold


FOR-2006-06-30-826

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 7, fredning av Løvøya naturreservat, Horten kommune, Vestfold


FOR-2006-06-30-825

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 6, fredning av Falkenstendammen dyrefredningsområde, Horten kommune, Vestfold


FOR-2006-06-30-824

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 5, fredning av Falkensten naturreservat, Horten kommune, Vestfold fylke


FOR-2006-06-19-716

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Horten kommune, Vestfold


FOR-2006-05-31-588

Forskrift til fredning av bygninger og anlegg i Verneplan for Karljohansvern Orlogsstasjon, Horten kommune, Vestfold


FOR-2006-05-22-585

Forskrift for husholdningsavfall, Horten kommune, Vestfold