Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-12-15-1909

Renovasjon- og slamforskrift for SIMAS IKS (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap)


2007

FOR-2007-06-21-767

Forskrift om hundehald, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane


2006

FOR-2006-09-06-1092

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane


2003

FOR-2003-04-14-682

Forskrift om forvaltning av hjort, fastsetjing av minsteareal, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane


1996

FOR-1996-11-12-1039

Forskrift om politivedtekt, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane


1993

FOR-1993-05-28-512

Forskrift om vern av Storholmen naturreservat, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-12-20-948

Forskrift om freding av Sørestrandvatnet naturreservat, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane


1990

FOR-1990-12-21-1087

Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland


1987

FOR-1987-05-15-435

Godkjenning av våpen og flagg, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane


1984

FOR-1984-04-06-876 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane


1963

FOR-1963-06-14-5

Forskrift om sammenslåing av Kyrkjebø, Lavik, Vik og Høyanger kommuner, Sogn og Fjordane


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-152 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven, Høyanger kommune