Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2013

FOR-2013-04-10-377

Forskrift om utvidet jakttid på bever, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-12-17-1621

Forskrift om vern av Råbesdalen naturreservat, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-12-17-1620

Forskrift om vern av Langfjelldalen–Holmdalen naturreservat, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-12-17-1619

Forskrift om vern av Aundalen naturreservat, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-03-25-510

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


2001

FOR-2001-12-13-1681

Forskrift for vann- og kloakkavgifter, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


1998

FOR-1998-12-07-1268

Forskrift om politivedtekt, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


1997

FOR-1997-06-06-687

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


1995

FOR-1995-05-29-535

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Namsos, Leksvik, Verran, Røyrvik, Høylandet og Fosnes kommuner, Nord-Trøndelag


1990

FOR-1990-01-26-47

Godkjenning av våpen og flagg, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


1988

FOR-1988-08-26-679

Forskrift om fredning av Hattmoenget naturreservat, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


1984

FOR-1984-12-14-2107

Forskrift om fredning for Øie naturreservat, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1984-12-14-2106

Forskrift om fredning for Flakkan naturreservat og fuglefredningsområde, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1984-07-31-1493 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1984-06-01-1189

Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1984-05-18-1121

Forskrift om adgang til hjortejakt, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag


1981

FOR-1981-09-04-4802

Forskrift om fredning for Grytbogen-Kubåsen naturreservat, Nerøy og Høylandet kommuner, Nord-Trøndelag


1963

FOR-1963-08-09-5

Forskrift om grenseregulering, Høylandet og Overhalla kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-1963-05-31-9

Forskrift om sammenslåing av Foldereid, Høylandet, Kolvereid, Nærøy og Gravvik kommuner, Nord-Trøndlag