Lokale forskrifter 35 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


2015

FOR-2015-12-15-1853

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Hurum kommune, Buskerud


FOR-2015-05-18-1910

Forskrift om atferdsregler for friluftsområdet Nesset/Kinnartangen, Hurum kommune, Buskerud


2014

FOR-2014-02-14-156

Forskrift om vern av Sandungåsen naturreservat, Hurum kommune, Buskerud


2010

FOR-2010-06-15-1437

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, Hurum kommune, Buskerud


FOR-2010-06-15-1436

Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Hurum kommune, Buskerud


FOR-2010-06-15-1435

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., Hurum kommune, Buskerud


FOR-2010-02-16-366

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hurum kommune, Buskerud


2009

FOR-2009-06-19-756

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 48. Vern av Saltskjær biotopvernområde, Hurum kommune, Buskerud


FOR-2009-06-19-755

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 47. Fredning av Mølen naturreservat, Hurum kommune, Buskerud


FOR-2009-06-19-754

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 46. Fredning av Tofteholmen naturreservat, Hurum kommune, Buskerud


FOR-2009-06-19-753

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 45. Fredning av Vealøs naturreservat, Hurum kommune, Buskerud


FOR-2009-03-31-373

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Hurum kommune, Buskerud


FOR-2009-02-17-221

Forskrift om åpnings- og skjenketid på serveringssteder og om tid for salg av alkoholholdig drikk, Hurum kommune, Buskerud


2007

FOR-2007-12-14-1525

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 11. Fredning av Søndre Verksøya naturreservat, Hurum kommune, Buskerud


FOR-2007-12-14-1524

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 10. Fredning av Ranvikholmen naturreservat, Hurum kommune, Buskerud


FOR-2007-12-14-1523

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 9. Fredning av Sandbukta - Østnestangen naturreservat, Hurum kommune, Buskerud


FOR-2007-12-14-1522

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 8. Fredning av Holtnesdalen naturreservat, Hurum kommune, Buskerud


FOR-2007-12-14-1521

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 7. Fredning av Langsetdammen dyrefredningsområde, Hurum kommune, Buskerud