Lokale forskrifter 43 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-12-15-1700

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold


FOR-2016-09-08-1079

Forskrift om renovasjon, Hvaler kommune, Østfold


2014

FOR-2014-06-19-908

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2014-01-10-17

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Hvaler kommune, Østfold


2012

FOR-2012-05-10-425

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2012-05-10-426

Forskrift om skjenke- og salgstider for alkoholholdige drikker, Hvaler kommune, Østfold


2011

FOR-2011-05-03-448

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Ytre Hvaler nasjonalpark, sjøkart nr. 1, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2011-02-17-1562

Forskrift om hundehold, Hvaler kommune, Østfold


2010

FOR-2010-10-14-1348

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-555

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Herfølsalta naturreservat, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-554

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Skipstadsand naturreservat, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-553

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Haugetjern naturreservat, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-552

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Gjølertangen naturreservat, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-551

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Kvernemyr naturreservat, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-550

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Gravningen naturreservat, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-549

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Åsebutjernet biotopvernområde, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-548

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Vikertjernet biotopvernområde, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-547

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Sandøysalta naturreservat, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-546

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Arekilen naturreservat, Hvaler kommune, Østfold