Lokale forskrifter 12 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-10-02-1182

Forskrift om felles adressesystem for kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad, Sogn og Fjordane


2012

FOR-2012-02-09-163

Forskrift om kommunens berekning og innkreving av anløpsavgift, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-2012-02-09-162

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming av søknad om tillatelse etter lov om havner og farvann, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og..


2009

FOR-2009-06-19-805

Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 7. Freding av Rønset naturreservat, Hyllestad kommune, Sogn og Fjordane


1998

FOR-1998-03-25-298

Forskrift om politivedtekt, Hyllestad kommune, Sogn og Fjordane


1993

FOR-1993-05-28-499

Forskrift om vern av Ønaholmane naturreservat, Hyllestad kommune, Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-12-20-947

Forskrift om freding av Aksevatnet fuglefredingsområde, Hyllestad kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1991-12-20-946

Forskrift om freding av Skor naturreservat, Hyllestad kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1991-12-20-945

Forskrift om freding av Sakrisøy naturreservat, Hyllestad kommune, Sogn og Fjordane


1989

FOR-1989-03-10-180

Godkjenning av våpen og flagg, Hyllestad kommune, Sogn og Fjordane


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-150 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Hyllestad kommune