Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-12-08-1891

Forskrift om bruk og orden i havner og farvann for Harstad og Ibestad kommuner, Troms


2015

FOR-2015-09-23-1073

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ibestad, Skånland og Gratangen kommuner, Troms


2012

FOR-2012-05-10-1444

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Ibestad kommune, Troms


2004

FOR-2004-12-21-1870

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Ibestad kommune, Troms


FOR-2004-12-21-1869

Forskrift for tømming av slamavskiller, privet, tette tanker mv. og slamgebyr, Ibestad kommune, Troms


FOR-2004-12-21-1868

Forskrift for innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Ibestad kommune, Troms


FOR-2004-12-21-1867

Forskrift for hjemmekompostering av organisk avfall, Ibestad kommune, Troms


FOR-2004-12-21-1866

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og renovasjonsgebyr, Ibestad kommune, Troms


2000

FOR-2000-12-21-1531

Forskrift om fredning av Store Tømmervika naturreservat, Ibestad kommune, Troms


FOR-2000-12-21-1530

Forskrift om fredning av Dyngeneset naturreservat, Ibestad kommune, Troms


1997

FOR-1997-12-10-1475

Forskrift om politivedtekt, Ibestad kommune, Troms


1994

FOR-1994-11-18-1253

Forskrift om åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Ibestad kommune, Troms


1986

FOR-1986-12-19-2306

Godkjenning av våpen og flagg, Ibestad kommune, Troms


1984

FOR-1984-03-19-728 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Ibestad kommune, Troms


1983

FOR-1983-04-22-863

Forskrift om fredning for Lomtjønnmyran naturreservat, Ibestad kommune, Troms


1963

FOR-1963-05-10-4

Forskrift om sammenslåing av Ibestad, Andørja og Skånland kommuner, Troms


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-155 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Ibestad kommune, Troms