Lokale forskrifter 30 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-04-27-414

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 131, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag


2013

FOR-2013-03-22-312

Regulering av distriktsinndelingen i Nord-Trøndelag politidistrikt og Midtre Hålogaland politidistrikt, Inderøy og Leksvik kommuner, Nord-Trøndelag og Harstad kommune, Troms


2012

FOR-2012-03-19-234

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-11-05-1409

Vedtak om sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommuner, Nord-Trøndelag


2007

FOR-2007-12-12-1622

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


2006

FOR-2006-10-31-1711

Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Tr..


FOR-2006-10-31-1710

Forskrift for slam, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


FOR-2006-10-31-1709

Forskrift for husholdningsavfall, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-12-19-1705

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 22, fredning av Giplingøya fuglefredningsområde, Mosvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1702

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 19, fredning av Vikaleiret fuglefredningsområde, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1701

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 18, fredning av Rolsøya naturreservat, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1700

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 17, vern av Kvamsholman biotopvernområde, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1699

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 16, fredning av Hoøya naturreservat, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag


1997

FOR-1997-04-30-509

Forskrift om politivedtekt, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag


1996

FOR-1996-10-01-1385

Forskrift om renovasjon for Frosta, Inderøy, Levanger, Mosvik og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-1996-07-11-766

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1996-03-27-856

Forskrift om salgstid for øl, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag


1993

FOR-1993-11-24-1270

Forskrift om morarenter og gebyr ved forsinka betaling, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag


1992

FOR-1992-12-04-953

Forskrift om vern av Ørdalen naturreservat, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag