Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-02-05-1788

Forskrift om godkjenning av Skei i Jølster som typisk turiststad, Jølster kommune, Sogn og Fjordane


2010

FOR-2010-04-13-662

Forskrift om jakt etter hjort og minsteareal, Jølster kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-01-09-20

Forskrift om Verneplan for Naustdal-Gjengedal. Vern av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde, Førde, Gloppen, Jølster og Naustdal kommunar, Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-08-08-969

Forskrift om fisket i Jølstravatnet, Jølster kommune, Sogn og Fjordane


2006

FOR-2006-03-07-330

Forskrift om hundehald, Jølster kommune, Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-06-18-945

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 14, freding av Myklebustdalen naturreservat, Jølster kommune, Sogn og Fjordane


2003

FOR-2003-06-17-760

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Jølster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2003-01-31-98

Forskrift om politivedtekt, Jølster kommune, Sogn og Fjordane


1992

FOR-1992-10-13-815

Forskrift om salstida for øl i butikkane, Jølster kommune, Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-10-25-691

Forskrift om vern av Jostedalsbreen nasjonalpark, Luster, Sogndal, Balestrand, Førde, Jølster, Gloppen og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane


1984

FOR-1984-04-24-960 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Jølster kommune, Sogn og Fjordane


1983

FOR-1983-07-22-1289

Godkjenning av våpen og flagg, Jølster kommune, Sogn og Fjordane


1963

FOR-1963-06-06-4

Forskrift om sammenslutning av Gloppen, Breim og Jølster kommuner, Sogn og Fjordane


1962

FOR-1962-12-14-5

Forskrift om sammenslåing av Gloppen og Breim kommuner, Sogn og Fjordane


1951

FOR-1951-12-07-1

Forskrift om sams sauesanking, Jølster og Førde kommuner, Sogn og Fjordane


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-160 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Jølster kommune