Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-06-17-920

Forskrift om interkommunal skulekrins for Gjetingsdalen i Kvinnherad og Jondal skule i Jondal, Kvinnherad og Jondal kommuner, Hordaland


2012

FOR-2012-07-03-674

Forskrift om politivedtekt, Jondal kommune, Hordaland


2011

FOR-2011-11-22-1160

Vedtak om endring av kommunegrense mellom Jondal kommune og Kvinnherad kommune, Hordaland


2010

FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2005

FOR-2005-04-29-389

Forskrift om vern av Folgefonna nasjonalpark, Etne, Kvinnherad, Odda og Jondal kommunar og Ullensvang herad, Hordaland


2001

FOR-2001-06-13-648

Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordal..


2000

FOR-2000-11-06-1129

Forskrift om fartsbegrensning i Jondal havneområde, sjøkart nr. 117, Jondal kommune, Hordaland


1999

FOR-1999-12-17-1434

Forskrift om freding av Gullbergnotten som naturreservat, Jondal kommune, Hordaland


1997

FOR-1997-05-29-675

Forskrift om innsamling m.v. av forbruksavfall, Eidfjord kommune, Granvin herad, Jondal kommune, Ullensvang herad, Ulvik herad og Voss kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-11-27-1048

Godkjenning av våpen og flagg, Jondal kommune, Hordaland


1964

FOR-1964-05-29-3

Forskrift om sammenslåing av Kvinnherad, Fjelberg, Varaldsøy (unntatt den delen av Mundheim krets' fastlandsdel som ligger nord for eiendommene under grn. 1-4), Skånevik, Etne, Kvam, Jondal og Strande..


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-159 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Jondal kommune