Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-04-15-381

Fastsetting av kvensk navn på Kåfjord kommune, Troms


2015

FOR-2015-12-21-1907

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord kommuner, Troms


2013

FOR-2013-07-10-887

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Storfjord, Kåfjord, Målselv og Balsfjord kommuner, Troms


2011

FOR-2011-12-14-1234

Forskrift om snøscooterløyper, Gáivuotna-Kåfjord kommune, Troms


2006

FOR-2006-09-18-1175

Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Kåfjord kommune, Troms


1994

FOR-1994-02-04-60

Forskrift om endring av kommunens navn, Kåfjord kommune, Troms


1993

FOR-1993-08-27-886

Forskrift om politivedtekt, Kåfjord kommune, Troms


1991

FOR-1991-06-20-417

Kommunegrenseregulering unntak fra valgloven i medhold av lov om kommunal inndeling § 17, Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommuner, Troms


FOR-1991-05-22-402

Kommunegrenseregulering - Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommuner, Troms


1989

FOR-1989-01-20-33

Godkjenning av våpen og flagg, Kåfjord kommune, Troms


1988

FOR-1988-11-03-874

Forskrift om regulering (nattefredning) av fjordfisket i Kåfjord, Kåfjord kommune, Troms


1984

FOR-1984-07-31-1494 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Kåfjord kommune, Troms


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-182 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Kåfjord kommune