Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2016

FOR-2016-06-10-630

Forskrift om vern av Karlsøy prestegård naturreservat i Karlsøy kommune, Troms


2013

FOR-2013-11-13-1699

Forskrift om minsteareal for elg, Karlsøy kommune, Troms


2012

FOR-2012-09-04-1074

Forskrift om tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms


2009

FOR-2009-12-17-1921

Forskrift for unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Karlsøy kommune, Troms


2004

FOR-2004-06-04-877

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 36, Skipsfjord landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Karlsøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-876

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 35, Nord-Fugløya naturreservat, Karlsøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-853

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 12, Sørfugløya naturreservat, Karlsøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-852

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 11, Breivika naturreservat, Karlsøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-851

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 10, Kvitvær naturreservat, Karlsøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-850

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 9, Måsvær naturreservat, Karlsøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-849

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 8, Flatvær naturreservat, Karlsøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-848

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 7, Nordkvaløya–Rebbenesøya landskapsvernområde, Karlsøy kommune, Troms


2002

FOR-2002-03-21-1877

Forskrift om renovasjon, tømming av slamavskillere, og åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Karlsøy kommune, Troms


1999

FOR-1999-08-31-1026

Forskrift om skjenketider for alkoholholdige drikkevarer, Karlsøy kommune, Troms


1997

FOR-1997-04-25-508

Forskrift om politivedtekt, Karlsløy kommune, Troms


1994

FOR-1994-03-25-279

Forskrift om fredet sone i sjøen utenfor Skipsfjordvassdraget, Karlsøy kommune, Troms


1984

FOR-1984-04-05-868 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Karlsøy kommune, Troms


1983

FOR-1983-04-22-874

Forskrift om fredning for Lågmyra naturreservat, Karlsøy kommune, Troms


FOR-1983-04-22-873

Forskrift om fredning for Bogen naturreservat, Karlsøy kommune, Troms