Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2010

FOR-2010-11-09-1442

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Karmøy kommune, Rogaland


2009

FOR-2009-12-16-1617

Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo kommuner, Rogaland og Hordaland


FOR-2009-08-27-1135

Forskrift om politivedtekt, Karmøy kommune, Rogaland


FOR-2009-05-12-527

Forskrift om hold av hund, Karmøy kommune, Rogaland


2008

FOR-2008-10-21-1149

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Karmøy kommune, Rogaland


FOR-2008-05-26-496

Forskrift om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Karmøy kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


1998

FOR-1998-07-17-778

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Stavanger og Karmøy kommuner, Rogaland


1996

FOR-1996-12-20-1275

Forskrift om fredning av Tjøsvollvatnet som naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1274

Forskrift om fredning av Heiavatnet som naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland


1986

FOR-1986-12-12-2290

Forskrift om fredning for Øvre Eide naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland


1982

FOR-1982-05-07-819

Forskrift om fredning for Tednholmen naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-818

Forskrift om fredning for Jarstein naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-817

Forskrift om fredning for Nordre Longaskjer naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-816

Forskrift om fredning for Jegningen naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-815

Forskrift om fredning for Ryvingen og Klovningen naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-814

Forskrift om fredning for Urter naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland


1978

FOR-1978-04-28-2

Forskrift om fredning for Ferkingstadøyane naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland


1975

FOR-1975-04-18-3

Forskrift om våpen og flagg, Karmøy kommune, Rogaland