Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-06-17-689

Forskrift om vern av Jærkysten marine verneområde i Klepp og Hå kommunar, Rogaland


FOR-2016-05-19-1179

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland


2014

FOR-2014-12-15-1951

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Klepp kommune, Rogaland


FOR-2014-07-18-1971

Forskrift om friluftsaktivitetar ved Kleppelunden, Klepp kommune, Rogaland


FOR-2014-07-18-1970

Forskrift om friluftsaktivitetar ved Frøylandsvatnet, Klepp kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-06-21-1005

Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker og eierseksjoner, Klepp kommune, Rogaland


2009

FOR-2009-12-17-1787

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Gjesdal, Time, Sola, Klepp, Sandnes, Stavanger, Hå og Randaberg kommuner, Rogaland


FOR-2009-08-27-1132

Forskrift om politivedtekt, Klepp kommune, Rogaland


2008

FOR-2008-05-19-533

Forskrift om utvida bandtvang for hund, Klepp kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


FOR-2007-03-26-412

Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker, Klepp kommune, Rogaland


FOR-2007-03-26-411

Forskrift om renovasjon, Klepp kommune, Rogaland


2003

FOR-2003-12-12-1675

Forskrift om vern av Jærstrendene landskapsvernområde med biotopfredingar og naturminne i Randaberg, Sola, Klepp og Hå kommunar, Rogaland


2001

FOR-2001-05-04-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogalan..


2000

FOR-2000-10-16-1119

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner, Klepp kommune, Rogaland


FOR-2000-10-16-1118

Forskrift om gebyrregulativ for kart-, måle- og delesaker, Klepp kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-12-20-4203

Forskrift om fredning av Alvevatnet som naturreservat, Klepp kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1280

Forskrift om fredning av Øksnevadtjønn som naturreservat, Klepp kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1279

Forskrift om fuglelivsfredning ved Orrevatnet, Klepp kommune, Rogaland