Lokale forskrifter 37 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-11-25-1383

Forskrift om vern av Fjellstulfjellet naturreservat, Notodden kommune, Telemark og Kongsberg kommune, Buskerud


FOR-2016-06-08-646

Forskrift om loddtrekningskretser for meddommere ved Kongsberg og Eiker tingrett, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal, Øvre Eiker, Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal og Rollag kommuner, Buskerud


2015

FOR-2015-06-17-964

Forskrift om beboerparkering, Kongsberg kommune, Buskerud


2014

FOR-2014-04-28-1935

Forskrift om minsteareal for hjortevilt, Kongsberg kommune, Buskerud


2012

FOR-2012-06-13-778

Forskrift for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, Kongsberg kommune, Buskerud


2010

FOR-2010-12-01-1545

Forskrift om beregning av saksbehandlingstid ved saker som krever oppmålingsforretning, Kongsberg kommune, Buskerud


FOR-2010-06-09-903

Forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, Kongsberg kommune, Buskerud


FOR-2010-03-03-323

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Kongsberg kommune, Buskerud


2008

FOR-2008-12-19-1448

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Skrim og Sauheradfjella naturreservat, Kongsberg, Notodden, Sauherad og Skien kommuner, Buskerud og Telemark


2007

FOR-2007-10-26-1191

Forskrift om endret jakttid for elg og hjort fra 1. november 2007 til og med 31. mars 2012 i deler av Kongsberg og Øvre Eiker kommuner, Buskerud


FOR-2007-06-28-983

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Kongsberg kommune, Buskerud


FOR-2007-06-28-982

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann, Kongsberg kommune, Buskerud


FOR-2007-06-28-981

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Kongsberg kommune, Buskerud


2006

FOR-2006-12-22-1628

Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 7, Kolknuten naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud


FOR-2006-09-14-1363

Forskrift om hundehold, Kongsberg kommune, Buskerud


2005

FOR-2005-09-02-991

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 20, Barmen naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud


2004

FOR-2004-08-27-1240

Forskrift om fredning av Myntmesterboligen, Myntverksbygningen og Smiebygningen ved Den Kongelige Mynt, Hytteg. 1, gnr. 7087, bnr. 3, Kongsberg kommune, Buskerud


2003

FOR-2003-05-15-585

Forskrift om fredning av kulturmiljøet Kongsberg Sølvverk, Kongsberg kommune, Buskerud


2002

FOR-2002-11-08-1283

Forskrift om verneplan for Skrim, vedlegg 2, vern av Skrimfjella landskapsvernområde, Kongsberg kommune, Buskerud