Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-05-12-877

Alkoholpolitiske retningslinjer perioden 1. oktober 2016–30. september 2020, Kongsvinger kommune, Hedmark


2015

FOR-2015-05-19-532

Forskrift om minsteareal for elg, Kongsvinger kommune, Hedmark


2014

FOR-2014-12-12-1636

Forskrift om vern av Vålerberget naturreservat, Kongsvinger kommune, Hedmark


FOR-2014-12-12-1635

Forskrift om vern av Holmby naturreservat, Kongsvinger kommune, Hedmark


2013

FOR-2013-12-12-1731

Forskrift om tildeling av kommunal bolig, Kongsvinger kommune, Hedmark


2010

FOR-2010-10-14-1370

Forskrift om fettholdig avløpsvann, Kongsvinger kommune, Hedmark


FOR-2010-10-14-1369

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Kongsvinger kommune, Hedmark


2009

FOR-2009-11-19-1470

Forskrift om fredning av byggverk/anlegg i verneplan Kongsvinger festning, Kongsvinger kommune, Hedmark


FOR-2009-11-05-1468

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Kongsvinger kommune, Hedmark


FOR-2009-06-18-1126

Forskrift om åpning av jakt og minsteareal for hjort, Kongsvinger kommune, Hedmark


2001

FOR-2001-11-30-1363

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Engerdal, Tolga, Tynset og Folldal kommuner, Hedmark


2000

FOR-2000-02-23-160

Forskrift om politivedtekt, Kongsvinger kommune, Hedmark


1994

FOR-1994-03-02-401

Forskrift om beskyttelse/beredskapstiltak for Kongsvinger vannverk, Granli grunnvannskilde, Kongsvinger kommune, Hedmark


1993

FOR-1993-07-09-658

Forskrift om fredning av Særkilampi naturreservat, Kongsvinger kommune, Hedmark


1992

FOR-1992-07-01-545

Forskrift om formidling av øl fra bryggeri til forbruker, Kongsvinger kommune, Hedmark


FOR-1992-07-01-544

Forskrift om skjenketider for alkoholholdige drikkevarer, Kongsvinger kommune, Hedmark


1988

FOR-1988-11-10-4846

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Kongsvinger kommune, Hedmark


1985

FOR-1985-11-29-2153

Forskrift om endring av kommunegrensen, Eidskog og Kongsvinger kommuner, Hedmark


1984

FOR-1984-02-20-474 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Kongsvinger kommune, Hedmark