Lokale forskrifter 50 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-16-1631

Forskrift om vern av Stråholmen landskapsvernområde, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2016-12-16-1630

Forskrift om vern av Jomfruland nasjonalpark, Kragerø kommune, Telemark


2015

FOR-2015-05-06-439

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen sjøkart nr. 5 og 6, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2015-04-13-359

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kragerø kommune, Telemark


2014

FOR-2014-12-18-1952

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2014-12-12-1668

Forskrift om vern av Grønnåsliane naturreservat, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2014-12-12-1663

Forskrift om vern av Bjønnknuten naturreservat, Drangedal og Kragerø kommuner, Telemark


2013

FOR-2013-09-10-1768

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Kragerø kommune, Telemark


2010

FOR-2010-06-21-922

Forskrift om politivedtekt, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2010-06-17-919

Forskrift om hundehold, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2010-05-07-670

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2010-03-11-416

Forskrift for saker som krever oppmålingsforretning, Kragerø kommune, Telemark


2009

FOR-2009-06-19-722

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 14. Vern av Teineskjær biotopvernområde, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2009-06-19-720

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 12. Vern av Soppekilen biotopvernområde, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2009-06-19-719

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 11. Vern av Fantholmane-Matløs biotopvernområde, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2009-06-19-718

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 10. Vern av Båtholmane biotopvernområde, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2009-06-19-717

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 9. Vern av Korset biotopvernområde, Kragerø kommune, Telemark


2006

FOR-2006-06-30-819

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 26, fredning av Storkollen naturreservat, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2006-06-30-818

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 25, fredning av Brattøykollen naturreservat, Kragerø kommune, Telemark