Lokale forskrifter 37 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-14-317

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kristiansand kommune, Vest-Agder


FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2016

FOR-2016-11-25-1399

Forskrift om vern av Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand kommune, Vest-Agder


2010

FOR-2010-12-17-1634

Forskrift om vern av Tveitvann naturreservat, Kristiansand kommune, Vest-Agder


FOR-2010-06-24-1012

Forskrift for husholdningsavfall, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner, Vest-Agder


2009

FOR-2009-12-17-1868

Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner, Kristiansand kommune, Vest-Agder


2008

FOR-2008-11-19-1605

Forskrift for utslipp av avløpsvann, Kristiansand kommune, Vest-Agder


FOR-2008-07-08-887

Forskrift om adferdsregler etter friluftsloven § 15 og innføring av båndtvang etter hundelovens § 6, Kristiansand kommune, Vest-Agder


FOR-2008-04-02-316

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 459, Kristiansand kommune, Vest-Agder


FOR-2008-03-12-835

Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin, Kristiansand kommune, Vest-Agder


FOR-2008-01-23-5007

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Kristiansand kommune, Vest-Agder


2007

FOR-2007-09-26-1120

Forskrift om bosoneparkering mot avgift, Kristiansand kommune, Vest-Agder


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2005

FOR-2005-06-10-564

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 1, fredning av Svingervann naturreservat, Kristiansand og Songdalen kommuner, Vest-Agder


FOR-2005-04-29-388

Forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Kristiansand, Søgne og Mandal kommuner, Vest-Agder


2002

FOR-2002-12-13-1513

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 1, fredning av Skråstadheia naturreservat, Kristiansand og Vennesla kommuner, Vest-Agder


1999

FOR-1999-12-15-1420

Forskrift om politivedtekt, Kristiansand kommune, Vest-Agder


FOR-1999-06-18-826

Forskrift om Hamresanden som typisk turiststed, Kristiansand kommune, Vest-Agder


1998

FOR-1998-11-18-1264

Forskrift om salgstider for øl fra forretning Kristiansand kommune, Vest-Agder


1997

FOR-1997-12-17-1483

Forskrift om åpningstider for serveringssteder mv., Kristiansand kommune, Vest-Agder