Lokale forskrifter 23 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2014

FOR-2014-12-02-1683

Forskrift og retningslinjer for gravearbeider og etablering av anlegg i og ved det kommunale vei- og gatenettet, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2014-10-30-1559

Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2014-06-11-714

Forskrift om politivedtekt, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2014-05-27-754

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-05-13-1791

Forskrift om kommunal anløpsavgift etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Tr..


FOR-2013-05-13-1790

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal ..


FOR-2013-05-13-1789

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-05-29-507

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-879

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Fugløya naturreservat, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-847

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Grip naturreservat, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal


2008

FOR-2008-04-22-423

Forskrift om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-09-26-1139

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2006-09-26-1138

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2006-09-26-1137

Forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2006-09-26-1136

Forskrift for husholdningsavfall, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal


2005

FOR-2005-05-27-498

Sammenslutning av Frei og Kristiansund kommuner, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-419

Forskrift om vern av Gløsvågen naturreservat, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal


1985

FOR-1985-06-07-1068

Deling av Kristiansund prestegjeld - eget Frei prestegjeld, Møre bispedømme


1963

FOR-1963-06-14-7

Forskrift om sammenslåing av Kristiansund, Grip og Bremsnes kommuner, Møre og Romsdal